Eğitimde Drama
ISBN: 9786051700007 2020 Okul Öncesi Eğitim Engin Karadağ, Nihat Çalışkan Anı Yayıncılık

İnsanı değiştiren, geliştiren, toplumlaştıran en önemli faktör şüphesiz eğitimdir. Eğitim sayesinde insan kendine, milletine ve dünya insanlığına faydalı, bir vatandaş olabilir. Bilişim, iletişim ve ulaşım alanlarında yaşanan hızlı ve büyük gelişmeler bilgi ve haberlerin dünyanın her yerine aynı anda ulaşmalarına olanak sağlamıştır. Bu durum küreselleşme çabalarını ortaya çıkarmıştır. Meydana gelen küreselleşme hareketleri ekonomisi ve özellikle de eğitim sistemi bozuk olan ülkeleri ve toplumları yok etme noktasına getirmiştir. Tüm bunlar göz önüne alındığında ulusların hem bu gelişmelere ayak uydurmaları hem de kendi kimliklerini korumaları zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu durum eğitim sistemimizin yeniden gözden geçirilerek ona yeni ve farklı işlevler yüklenmesi gerekliliği ortaya çıkarmıştır. Özellikle şimdiye kadarki ezberci eğitim anlayışımızdan biran önce vazgeçip bilgiyi sadece ezberlemek için değil, hayatta kullanan, analiz ve sentez yapan bireyler yetiştirmediğimiz sürece küreselleşen dünyanın güçlerinden pençesinden kurtulamayacağımız bir gerçektir. Bu düşüncelerin aktif öğrenmenin en önemli yöntemlerinden olan Eğitimde Drama Yöntemini ve ayrıca bilgiyi sadece ezberleyen değil kavrayan ve hayatta uygulamalarını görebilmek amacı bu kitabın hazırlanmasına vesile olmuştur.