Eğitim Yönetiminde Teori Ve Uygulama
ISBN: 9786050370393 2020 15. Baskı Eğitim Ziya Bursalıoğlu Pegem Akademi Yayıncılık

Eğitim Yönetiminde ilk ve temel yapıtları vermiş olan Bursalıoğlu`nun yüksek öğretim kurumlarında geniş çapta kullanılmakta olan iki ders kitabında başka, üç alan araştırması, Atatürkçü Eğitim, Yükseköğretim, Demokrasi ve Liderlik konularında çok sayıda makalesi bulunmaktadır.