Siz de kurumunuzda Turcademy erişimi açmak istiyorsanız

İletişime Geçin
Eğitim Yönetiminde Liderlik
ISBN: 9786053184010 2018 Eğitim Bilimleri Murat Özdemir, Bekir Buluç, Ferudun Sezgin, Kadir Beycioğlu, Serkan Koşar, Emel Tüzel, Nezahat Güçlü, Didem Koşar, Abbas Ertürk, ali çağtay kılınç, soner doğan, şahin çetin, ilhan günbayı, emre er, emine gümüş Editör : Nezahat Güçlü,  Serkan Koşar,  
Pegem Akademi Yayıncılık

Liderlik toplumlar için her dönemde büyük bir öneme sahip olmuştur. 21. Yüzyılda küreselleşmenin etkileri ve kuşak farklılıkları, toplumlarda ve örgütlerde liderliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç olacağını göstermektedir. Toplumlardaki ekonomik, teknolojik, kültürel ve politik alanlardaki değişimler, liderlik algısının da değişmesine neden olmaktadır. Bu değişimlerin liderliği daha etkili ve daha işlevsel bir kavrama dönüştürdüğü ileri sürülmektedir. Liderlik sadece bir kişinin yarattığı ve beslediği bir efsane olmaktan öte, bir ortaklığa ve ortak davranışlar bütününe dönüşmüştür. Bu kitapta liderliğin kuramsal temelleri kapsamlı olarak irdelenmekte ve eğitim kurumlarında liderlik uygulamaları, okul liderliğinde inovasyon ve yaratıcılık konularında örnekler verilmektedir. Kitabın akademisyen, uygulamacı, okul yöneticisi, öğretmen, lisans ve lisansüstü eğitim yapan öğrencilere katkı sağlaması hedeflenmektedir.