Eğitim Yapıları ve Yönetimleri Açısından Çeşitli Ülkelere Bir Bakış
ISBN: 9786055885588 2013 2. Baskı Eğitim Sefer Ada, Dursun Aksu, İsmet Arıcı, Süleyman Avcı, Z.nurdan Baysal, Sevgi Saime Certel, Jeongsuk Choi, Serkan Yaşar Güney, Engin Karadağ, Tuğba Korkmaz, Serap Korucu Çimşir, Sadık Öner, Senem Seda Şahenk, Sevilay Şahin, Ahmet Şirin, Derya Duygu Tanrıkulu Editör : Sefer Ada,  Z.nurdan Baysal 
Pegem Akademi Yayıncılık

Eğitim önemini kavramış ülkeler, kendi tarihsel evrimleri sonucunda oluşturmuş oldukları değerler ile bugünkü ihtiyaçlarını ön plana çıkaran bir eğitim modeli geliştirme çabası içerisine girerek vatandaşlarına nitelikli bir hayat sunmayı amaçlamaktadır. Dünyada meydana gelen hızlı değişim ve gelişmeler. bu çabayı daha da arttırmaktadır. Her toplum, kendi eğitim sistemini değişime adapte etmek zorundadır. Eğitim modelini başarılı bir şekilde oluşturan ve sürekli geliştiren ülkeler sosyo-ekonomik bakımdan gelişim sürecini tamamlamış ülkelerdir. Diğerleri ise kalkınmakta olan ülkeler kategorisi içerisinde varlığını sürdürmektedir. Bu ülkeler kalkınmak için diğer modelleri göz ardı etmeksizin kendi eğitim modelini üretme sürecini tamamlamak durumundadır. Karşılaştırmalı eğitim Türkiye 'de gelişime açık alanlardan birisidir. Yapılan her bilimsel çalışma alanyazının gelişimine katkı sağlamakta, farklı ülkelerin eğitim sistemlerinin ayrıntılı bir şekilde tasvir edilmesi, -içinde Türkiye 'nin de bulunduğu- gelişmekte olan ülkelerin çeşitli modellerden yararlanarak kendilerine özgü bir model oluşturma ve bu modeli ihtiyaçlar ölçüsünde sürekli geliştirme gerekliliği fikrini kuvvetlendirmektedir. Sıralanan nedenler göz önünde bulundurularak bu çalışmada olabildiğince çok sayıda ve farklı sosyo-ekononıik düzeydeki ülkelerin eğitim sistemleri ayrıntılı bir şekilde incelenmeye çalışılmıştır. İncelenen ülkelerin örgün eğitim kurumları okul öncesinden üniversiteye kadar- ve yaygın eğitim kurumları yetişkin eğitimi- tanıtımı yanında özel alt başlıklara eğitim bakanlığı, okul yönetimi, finansman, teftiş ve öğretmen yetiştirme- yer verilmiştir.