Eğitim Psikolojisi
ISBN: 9786053645733 2020 8. Baskı. Baskı Eğitim Özlem Tagay, Nazife Üzbe Atalay, Şerife Işık, Mehmet Palancı, Aslı Taylı, Ertuğrul Uçar, Ahmet Ragıp Özpolat, Didem Aydoğan, Mehmet Kandemir, M. Ertuğrul Uçar, Tahsin İlhan, Ramin Aliyev, Alper Çuhadaroğlu, Dilek Gençtanırım Editör : Şerife Işık
Pegem Akademi Yayıncılık

Çok sayıda akademisyenin katkısıyla hazırlanan Eğitim Psikolojisi kitabı, öğretmenler ve öğretmen adaylarına gelişim psikolojisi ve öğrenme psikolojisi alanında geniş bir kuramsal bilgi sunmanın yanı sıra öğretmenler ve öğretmen adaylarınınn öğrencilerin çeşitli gelişim dönemlerinde hangi özellikleri kazandıkları ve öğrencilerin ne tür davranışları nasıl öğrendikleri konusunda bakış açısı geliştirmelerine yardımcı olacaktır. YöK`ün Eğitim Psikolojisi dersi için belirlemiş olduğu ders içeriğine tamamen uygun olan bu kitap gerek görsel gerekse dil ve içerik açısından hedef kitlenin ihtiyaç ve düzeyine göre hazırlanmıştır. Kitapta bireysel farklılıklara ve özel gereksinimli çocuklara geniş yer verilmesi kitabın önemli bir yönünü oluşturmuştur. Ayrıca her bir bölümün sonunda okuyucuların edindikleri bilgileri sınayabilecekleri değerlendirme sorularına, edinilen bilgilerin günlük yaşamla ilişkisini sorgulamaya yönelik uygulamalara, ek okuma kaynaklarına, konuyla ilişkili videolara ve film önerilerine yer verilmesi kitabın diğer önemli bir özelliğidir. Bu açıdan bakıldığında kitap bir yeniliği de içermektedir.