Eğitim Programı Okuryazarlığı
ISBN: 9786257582926 2021 1. Baskı Eğitim Bilimleri Zeki Öğdem, Yavuz Bolat, Fadıl Şiraz, Mehmet Boyacı, Cahit Erdem, Recep Kahramanoğlu, Rabia Sarıca, Muhammet Baş, Celalettin Korkmaz, Mahmut Gülle, Sibel Güzel Yüce, Fikriye Kanatlı Öztürk, Sami Pektaş, Halil İbrahim Yıldırım, Canses Tican Editör : Yavuz Bolat
Pegem Akademi Yayıncılık

Okuryazarlık kavramının karşı konulamaz yükselişi nedeniyle birçok farklı bilimsel alanda sayısız okuryazarlık türü ortaya çıkmıştır. Bu yeni okuryazarlık türlerinden biri eğitim programı okuryazarlığıdır. Eğitim programı yapıcıları ve programın operasyonel uygulayıcısı olan eğitimciler arasındaki eğitim programını doğru anlamlandırma ilişkisi eğitim programı okuryazarlığı kavramını ortaya çıkarmıştır. Eğitim programı okuryazarlığı hakkında son yıllarda yapılan araştırmaların sayısının giderek artması da bu okuryazarlık türünün önemine ilişkin farkındalığın arttığını göstermektedir. Eğitim-öğretim süreçlerinde yaşanan gelişim ve değişim öğretmen yeterliklerini artırmış ve zenginleştirmiştir. Bu gelişim ve değişime rağmen eğitimde program geliştirme ve geliştirilen eğitim programının dilini anlama halen önemli bir öğretmen yeterliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğretmenlerin bu yeterliği başarıyla yerine getirebilmeleri ve eğitim programının beklentilerini karşılayabilmeleri için eğitim programının dilinden doğru biçimde anlamaları gerekmektedir. Bir başka ifadeyle eğitim programı ile onu kullanan öğretmenin ortak bir dili kullanıyor olması gerekmektedir. Bu nedenle eğitim programı okuryazarlığını kuramsal bilgi ve operasyonel uygulama becerisini içeren bir uzmanlık yeterliği olarak tanımlamak mümkün görünmektedir. Bu durum eğitim programı okuryazarlığı kavramının açıklanması, anlaşılması ve eğitimciler tarafından yeniden keşfedilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle elinizde bulunan bu bilimsel eser öğretmen yeterlikleri için önemli bir noktayı oluşturan eğitim programı okuryazarlığı üzerine odaklanmaktadır.