Eğitim Örgütlerinde Stratejik Planlama
ISBN: 9786052414194 2022 5. Baskı Eğitim Bilimleri İ.bakır Arabacı, İ. Bakır Arabacı Pegem Akademi Yayıncılık

Yazar, 1979 yılında Urfa Eğitim Enstitüsünden mezun olduktan sonra, aynı yıl Trabzon İli Çaykara İlçesi’nde ilkokul öğretmeni olarak göreve başladı. Konya İli Yunak İlçesi Hursunlu İlkokulu, Diyarbakır İli Bismil İlçesi Y. Sazlık İlkokulu ve Ankara İli Mamak İlçesi Sıdıka Hatun İlkokulları’nda öğretmen olarak görev yaptı. Öğretmenlik görevini sürdürürken Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı’nda öğrenimini tamamlayarak 1990 yılında mezun oldu. Iğdır, Malatya ve Ankara İllerinde İlköğretim Müfettişi olarak görev yaptı. Müfettişlik görevi sürecinde Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi Teftişi ve Ekonomisi alanında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. Eğitim Yönetimi alanında duayen hocalardan dersler aldı. 2005-2006 Öğretim yılının bahar yarıyılında Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalına yardımcı doçent olarak atandı. 2012 yılında aynı alanda doçent unvanını aldı. Yazarın çok sayıda bilimsel çalışmaları bulunmaktadır. Yazar çok sayıda proje, kurs, seminer ve çalıştayda görev almıştır. Pedagojik Formasyon Bölümü Başkanlığı sırasında Türkiye’de ilk kez Gana’lı öğretmen adaylarına pedagojik formasyon eğitimi verilmesi sürecinde aktif olarak görev almıştır. Üniversitede uzun yıllar yöneticilik yapmıştır. Türkçe ve İngilizce olarak alanı ile ilgili lisans ve lisansüstü derslere girmekte ve akademik faaliyetlerini sürdürmektedir.