Siz de kurumunuzda Turcademy erişimi açmak istiyorsanız

İletişime Geçin
Eğitim Bilimine Giriş
ISBN: 9786053185864 2016 Eğitim Bilimleri Niyazi Can, Selahattin Avşaroğlu, Elvan Yalçınkaya, Hasan Aydemir, Recep Özkan, Mustafa Sever, Hüseyin Şimşek, Yalçın Özdemir Editör : Editörler: Mustafa Onur, Mustafa Şanal
Pegem Akademi Yayıncılık

Kapsamı, içeriği ve hedef kitlesi her geçen gün genişleyen ve farklılaşan eğitim olgusu, ehil olmayan kişilere bırakılamayacak kadar önemli bir iştir. Eğitim planlamalarının; okullarıyla, içeriğiyle, ders kitaplarıyla ve de öğretmenleriyle günün şartlarına cevap verebilecek şekilde düzenlenmesi ve yürütülmesi gerekmektedir. Bunun yapılabilmesi için de altyapının sağlam temellere oturtulması çok önemlidir. Bu kitap; öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin temel konularını içeren bir kaynak olarak hazırlanmıştır. Eğitim Bilimine Giriş kitabı olarak hazırlanan bu eser, öğretmenlik Meslek Bilgisi derslerinin altyapısını oluşturmaya yönelik temel konuları içermektedir. Eğitim bilimleri alanının farklı anabilim dallarından, alanlarında uzman öğretim üyelerinin katkılarıyla hazırlanan eser 12 bölümden oluşmaktadır. Kitap; son gelişmeleri ışığında 'temel kavramlar ', 'eğitim-öğretim ilkeleri, eğitim sistemlerinin oluşmasına etki eden faktörler ve eğitimin işlevleri ', 'eğitimin felsefi temelleri ', 'eğitimin toplumsal temelleri ', 'eğitimin psikolojik temelleri ', 'eğitimin ekonomik temelleri ', 'eğitimin tarihi temelleri ', 'eğitimin teknolojik temelleri ', 'eğitimin siyasal ve hukuksal temelleri ', 'Türk eğitim sistemi ', 'öğretmen yetiştirme ' ve 'öğretmenlik meslek etiği ' bölümlerinden oluşmaktadır.