Eğitim Bilimine Giriş
ISBN: 9786053184447 2016 1. Baskı Eğitim Bilimleri Ali Meydan, Elvan Yalçınkaya, Fatma Ünal, Emel Tüzel, Kenan Arıbaş, Abdulkadir Uzunöz, Yrd. Doç. Dr. Şenay Güngör, Şenol Sezer, Ali Ekber Gülersoy, Necati Tomal, Gökçe Becit İşçitürk, Vedat Aktepe, Emine Zehra Turan Editör : Abdulkadir Uzunöz
Pegem Akademi Yayıncılık

Eğitim Bilimine Giriş ya da eski adıyla öğretmenlik Mesleğine Giriş olan bu ders eğitim fakültesine bağlı her türde öğretmen yetiştirmeye yönelik olan bölümlerin birinci sınıflarında okutulmaktadır. Buradaki amaç öğretmen adayının öğrenimleri boyunca sorumlu olduğu tüm mesleki derslerin tanıtımıdır. Ders kapsamında; eğitimin temel kavramları, eğitimin felsefi, psikolojik, sosyal, politik, hukuki, ekonomik ve tarihi temelleri, eğitimde bilimsel temeller ve yöntem, öğretmenlik mesleği ve Türk milli eğitim sisteminin yapısı gibi konular yer alır. Bununla birlikte bu kitap hazırlanırken bu zamana kadar göz ardı edilen eğitimin coğrafi temelleri adlı bir bölüm eklenmiştir. Bu kitap, ülkemizin farklı üniversitelerinde görev yapmakta olan öğretim üyelerini ve bakış açılarını bir araya getiren titiz bir çalışmanın ürünüdür.