Edebiyat Biliminin Disiplinlerarası İmkanları
ISBN: 9786053648857 2016 2. Baskı Eğitim Bilimleri Ömer Solak Pegem Akademi Yayıncılık

Bu çalışmanın amacı, edebiyat biliminin diğer sosyal disiplinlerle ilişkisinden doğan yeni imkânları ele almaktır. Ancak bunun için öncelikle edebiyat biliminin araştırma nesnesi olan edebiyat sanatının, diğer bilimlerin araştırma nesneleri ile ilişkilerine göz atmak gerekir. Bu sebeple her bir bölümde edebiyat sanatının, ilgili bilim dalının araştırma malzemesi ile etkileşimi ele alınmıştır. Örneğin edebiyat bilimi ve dilbilim ilişkisinin ele alındığı bölümde önce her iki bilimin araştırma nesneleri olan edebiyat sanatı ve dil ilişkisine yer verilmiştir. Ardından ise bu malzemeler üzerine analitik etkinlik yürüten edebiyat bilimi ile dilbilimin ilişkisine geçilmiştir. Bu noktada kitabın bir diğer amacı ise araştırma nesnesini kendine özgü yöntemlerle inceleyen disiplinlerle edebiyat biliminin kuram ve yöntem alışverişi imkânlarını değerlendirmektir. Bu amaçla kitapta disiplinlerarası potansiyeli olan kuramlar, tarihsel olarak ele alınmıştır. Bu bölümde özellikle edebiyat bilimi için açıklayıcı öneriler getiren kuramlar öncelenmiştir. Ardından da edebiyat biliminin diğer bilimlerle ilişkisinden doğan melez çalışma alanları tanıtılmıştır.