E–Ticaret, Sosyal Ticaret, Mobil Ticaret
ISBN: 9789750249488 2018 Pazarlama Erkan Akar Seçkin Yayıncılık

Çoğu alanda olduğu gibi "E-ticaret" de "2.0"'a dönüşüm yaşamaktadır. Günümüzde artık alışverişler sosyalleşmekte ve mobil olarak kolaylıkla ve her yerden yapılabilir hale gelmektedir. Web 2.0, sosyal medya, sosyal ağlar vb. sosyal bilişimi ortaya çıkararak sosyal ticareti ve de mobil ticareti yaygınlaştırmaktadır. Bu durum beraberinde yeni e-ticaret iş modellerini karşımıza çıkarmaktadır. Bu noktada Web girişimcilerinin, işletme yöneticilerinin, pazarlamacıların ve de akademisyenlerin bu kitapla e-ticarette trendler ve güncel modeller hakkında bilgi sahibi olması ve de hedeflerine yönelik kullanabilmesi amaçlanmaktadır. Kitabın ikinci baskısında birinci baskısındaki konulara ek olarak, e-ticarette öne çıkanlar - e-ticaret pazar yerleri, sınır ötesi e-ticaret, kullanıcı yaratımlı içerik, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik, Chatbot'lar, Blockchain, Nesnelerin İnterneti (IoT) vb. gibi konular -, sosyal ticaret ile ilgili kavramlar, sosyal ticaret ile sosyal alışveriş karşılaştırması ve modelleri, mobil ticaret uygulamaları, mobil ticarette mobil ödeme araçları, son olarak da Türkiye'de e-ticaretin, sosyal ticaretin ve mobil ticaretin büyümesi için değerlendirilmesi gereken temel konular üzerinde durulmaktadır.