E–Pazarlama
ISBN: 9789750247019 2018 Pazarlama Ramazan Aksoy Seçkin Yayıncılık

İlk baskısı, 2006 yılında yapılan kitap aradan geçen zaman içinde, gelişen ve yenilenen pazarlama ve e-pazarlama konularını da kapsayacak şekilde 4. Baskısını yapmıştır. Kitap, gerek lisans bölümlerinde ders kitabı olarak kullanılmış, gerekse konu üzerine araştırma veya çalışma yapanlar tarafından yoğun bir şekilde kullanılmıştır. Kitabın yeni baskısında, geleneksel pazarlama ile e-pazarlama konuları bir arada ele alınarak doğru ve etkin bir pazarlama yapılabilmesine olanak sağlanmıştır. Yeni baskıda, Internet of Things-IoT (nesnelerin interneti) ve Web analitiği konularına da, okuyucuyu boğmayacak şekilde yer verilmiştir. Kitapta internet çevresi kapsamında; pazarlama düşüncesinin gelişimi, internet tarihçesi, internet adaptasyonu ve internet ile ilgili temel kavramlar incelenmektedir. Daha sonraki bölümlerde Internet of Things-IoT (nesnelerin interneti), rekabet, alıcı davranışı ve pazarlamanın 4P'sinde yaşanan dönüşüm geleneksel ve internet yaklaşımı birlikte ele alınmıştır. Ayrıca web analitiği ve İnternette güven konularına da yer verilmiştir. Ayrıca, anlatılan konuların daha iyi anlaşılması için kitabın sonunda örnek 4 olaya da yer verilmiştir.