Dünyadan Farklı Ülke Örnekleriyle Gençlik Politikaları
ISBN: 9786257890663 2020 Sosyoloji Hülya Küçük Bayraktar, Yamin Çakırer Özservet Astana Yayınları

Bugün dünya nüfusunun %16’sı genç nüfustan oluşmaktadır. Genç nüfus, bir toplum için ekonomik ve sosyal kalkınmanın teminatı olarak görülmektedir. Bu nüfusun eğitim ve istihdam olanaklarıyla buluşturulması gençlik politikalarında temel hedeftir. Her toplumun kendine özgü gençlik algısı ve gençliğe bakışı, politika üretmesi söz konusudur. Bulunduğu ulus devlet sınırında gençliğin mevcut durumunu; sorunlarını, olanaklarını, ülkedeki gençlere yönelik mevzuatın varlığını, gençlere yönelik merkezi ve yerel düzeydeki kurumsal yapılanmayı ve gençlerin sivil toplumla birlikte ne gibi katılım araçlarına sahip olduğu gibi farklı başlıklarda beş ayrı kıtadan 16 farklı ülke örneği üzerinden GENÇLİK POLİTİKALARI bu çalışmada irdelenmektedir.