Döviz Kuru Rejimlerinin Finansal İstikrar Üzerine Etkisi Ve Politika Önerileri: Türkiye Örneği
ISBN: 9786257216265 2020 Fi̇nans Dr. Şebnem Taş Gazi Kitabevi

2008 Finans krizinin Türkiye dahil bir çok ülkenin merkez bankalarına verdiği ders: Bir ekonomide fiyat istikrarı hedefinin tek başına ekonomik istikrarı sağlamada yeterli bir kriter olmayacağının, bu hedefin finansal istikrar hedefi ile de desteklenmesi gerektiği kanaatine varmışlardır. Bu bağlamda finansal krizlerin etkilerinin sadece finans piyasaları ile mikro düzeyde sınırlı kalmayıp, reel ekonominin genelinde de kayda değer bir düzeyde olduğunun tespiti ile birlikte finansal istikrarın önemi giderek artmıştır.