Siz de kurumunuzda Turcademy erişimi açmak istiyorsanız

İletişime Geçin
Dolandırıcılık Ve Belgede Sahtecilik Davalarında Yargılama Süreci
ISBN: 9789750238079 2016 Hukuk Erhan Günay Seçkin Yayıncılık

Kitabın bu üçüncü baskısında, yargılamada bizzat takip ettiğimiz sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarına ilişkin örnekler ilave edilmiştir. Özellikle sahtecilik suçunda bilirkişi raporuna itirazın ne yönüyle yapıldığı, söz konusu suçlara ilişkin mahkumiyet kararına karşı hangi sebeple temyiz denetimine taşındığı gibi yargısal taleplerimizden örnekler ayrıntılı biçimde yer verilmiştir. Öte yandan anılan suçlara ilişkin Yargıtay Özel Dairesine ait en son tarihli kararlardan yararlanılması düşüncesiyle kitabın üçüncü bölümüne eklemeler yapılmıştır. Kitap pratik kullanımı ile uygulayıcıların kolaylıkla faydalanabileceği bir kaynak teşkil etmektedir.