Dolandırıcılık, Hırsızlık Ve Mala Zarar Verme Suçları
ISBN: 9789750269806 2021 1. Baskı Ceza Hukuku Göksel Aslan Seçkin Yayıncılık

"Örneklerle Uygulamada Dolandırıcılık, Hırsızlık ve Mala Zarar Verme Suçları" adlı çalışmamız ile uygulamada en çok karşılaşılan suç tipleri, öğreti ve uygulamadaki görüşler eklenerek güncel içtihatlar çerçevesinde irdelenmiş ayrıca son yıllarda yapılan yasa değişiklikleri de nazara alınarak, okuyucuyu tatmin edecek şekilde teoriden ziyade uygulamaya yönelik bir yapıt oluşturulmaya çalışılmıştır. Dizi Hakkında: İnsan olan her yerde az veya çok bir çekişme, çekişme olan her yerde ise kurallara bağlanmış bir düzen, yani hukuk vardır. Hukuksal sorunların türü ve sayısı; değişen dünya düzeni, küresel nüfus artışı, bilim ve teknolojinin ilerlemesi gibi nedenlerle hızla artmaktadır. Artan iş yükü ve karşılaşılan problemlerin çeşitliliği, birçok işi aynı zaman dilimine sığdırmak zorunda olan hukukçular için zaman yönetiminin değerini daha çok arttırmaktadır. "Pozitif Hukuk Dizisi", uygulamada aktif olarak görev yapan kişilerin (hâkim, avukat, bilirkişi, konkordato komiseri, icra müdürü) karşılaşacakları hukuksal problemlerin çözümü için gerekli bilgileri içeren; açıklamalar, uyarılar, seçme içtihatlar ve uygulama örneklerinden oluşan bir el kitabı dizisidir. Bu dizinin amacı, hukuk uygulayıcılarının gereksiz ayrıntılara boğulmadan bilgiye en kısa sürede ulaşabilmesini sağlamaktır.