Divanu Lugati't-Türk'te Tekrarlı Atasözleri
ISBN: 9786257588294 2021 Dil Bilimi Dr. Emrah Bozok Gazi Kitabevi

Kaşgarlı Mahmud, Divanu Lugati t-Türk'te madde başına aldığı bir kelimeyi açıklamak, okuyucunun sözü somutlamasını sağlamak, sözün dilde kullanım şeklini göstermek veya düşüncenin pekiştirilmesi adına atasözlerini kullanmıştır. Bazı atasözleri, birden fazla madde için kullanılmıştır. Kaşgarlı Mahmud veya müstensih, bu tekrarlı kullanımlarda atasözlerini bazen birebir tekrarlı kullanırken bazen de farklı değişkelerle kaydetmiştir. Bizim çalışmamız da Divan' da görülen bu tekrarlı atasözleri üzerine olacaktır. Divan' da tekrarlı kullanılan atasözlerinde görülen değişkeler, dillik ölçütlere incelenip değişim sebepleri üzerinde durulmuştur. Tekrarlı yapılar, eş zamanlı ele alınıp değişkeler üzerinden atasözünün olması gereken esas şekli bulunmaya gayret gösterilmiştir.