Disiplinlerarası Afet Risk Yönetimi Çalışmaları Iı
ISBN: 9786258413786 2022 Kamu Yönetimi Editör : Dr. Öğr. Üyesi Vildan Oral
Gazi Kitabevi

Türkiye'nin de dahil olduğu 2015-2030 yıllarını kapsayan Sendai Afet Risk Azaltım Çerçevesi yerel, bölgesel ve küresel düzeyde risklerinin azaltılması için bir kılavuz niteliği taşımakta ve disiplinler arası işbirliği ve ortaklıklara vurgu yapmaktadır. Nitekim kılavuzda belirtilen hedeflere ulaşmak adına afet risklerinin yönetimi için ülkemizde ciddi adımlar atılmaktadır. Özellikle jeopolitik konumu, nüfusu, sosyo-demografik özellikleri, yerleşim alanları dağılımı, ekonomik göstergeleri, mevzuat eksiklikleri, denetim yetersizlikleri ve daha pek çok sebeple deprem, sel, orman yargınları, göç, savaş, terör, maden kazaları, endüstriyel tehlikeler vb. doğa, teknoloji ve insan kaynaklı tehditlerle bir arada yaşadığımız coğrafyada afetlere yönelik risk yönetimi çalışmalarının yürütülmesi önem arz etmektedir.