Diş Morfolojisi Ve Anatomisi
ISBN: 9786057805393 2019 Sağlık Hüsnü Yavuz Yılmaz Gazi Kitabevi

Diş Morfolojisi ve Anatomisi kitabı Ağız Boşluğunun ve Dişlerin Gelişimi, 1–26 Morfolojik Kavramlar ve Tanımları, Morfolojik Terimler, Düzlemler ve Eksenler, Diş Kronlarının Çeşitli Düzlemlerdeki Morfolojik Özelliklerinin Kıyaslanması, Diş Formülleri, Sürekli Dişlerin Morfolojik Yapısı, Kesici Dişler, Köpek Dişleri, Küçükazı Dişleri, Büyükazı Dişleri, Süt Dişlerinin Morfolojik Yapısı, Diş Pulpasının Morfolojik Yapısı, SürekliDişlerin Pulpa Boşluklarının Morfolojik Yapısı, Süt Dişlerinde Pulpa Boşluklarının Morfolojik Yapısı, Diş Hekimliğinde Uyumluluk Bilimi (Symvatologie), Diş Hekimliğinde Modelaj (Oyumlama) Tekniği, Sürekli Dişlerin Modelajı, Süt Dişlerinin Modelajı konularını ele alan bir çalışmadır