Dil Öğretimi
ISBN: 9786053182481 2015 1. Baskı Türkçe Eğitimi Nilüfer Bekleyen, Müfit Şenel, Aysun Yavuz, Deren Başak Akman Yeşilel, Selma Deneme, Gonca Subaşı, Yasemin Oral, Fatma Kaya, Ecevit Bekler, Pınar Salı, Turan Paker, Zeynep Yaprak, Yasemin Kırkgöz, Eser Ördem, İsmail Çakır, Demet Yaylı, Şaziye Yaman, Yasemin Yelbay, Eyüp Dilber, Adnan Yılmaz, Osman Solmaz, Selma Durak Üğüten, Emrullah Dağtan Editör : Nilüfer Bekleyen
Pegem Akademi Yayıncılık

Bu kitap Dil öğretimi alanında öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencileri için hazırlanmıştır. Kitap üniversitelerin Dil öğretimi ile ilgili bölümlerinde ders kitabı olarak okutulabileceği gibi yabancı dil öğretmenleri tarafından alanları ile ilgili güncel bilgi sahibi olmak amacıyla da kullanılabilir. Ayrıca KPSS'ye dil öğretmenliği alanından başvuran adayların sınava hazırlanırken alan bilgisi konusundaki bilgilerini tazelemeleri için faydalı olacaktır. Kitabın bir bütün olarak ya da amaca göre sadece bazı bölümlerinin kullanılması mümkündür. örneğin Dil öğretiminde Yaklaşımlar dersi için ilk 14 bölüm, Dil Becerilerinin öğretimi dersi için ise konuyla ilgili bölümler kullanılabilir. Kitap üç temel bölüm halinde hazırlanmıştır. Kısım 1- Dil öğretim Yöntem ve Yaklaşımları: Bu kısımda belli başlı Dil öğretim Yöntem ve Yaklaşımları 14 başlık altında ayrıntılı olarak incelenmiştir. Kısım 2- Dil Becerilerinin öğretimi: Bu kısım okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin öğretimine ek olarak dilbilgisi ve sözcük öğretimini de kapsamaktadır. Kısım 3- Dil öğretiminde tartışılan güncel konulardan bazıları: Bu bölümde teknoloji ve dil öğretimi, bilgisayar ve dil öğretimi, dil öğretimini etkileyen bireysel farklılıklar, öğrenen özerkliği gibi güncel konular incelenmiştir.