Dijital Ortamlarda Okuduğunu Anlama Becerisini Geliştirme
ISBN: 9786051707358 2022 Eğitim Sadık Ahmet Çetin Anı Yayıncılık

Dijital okuduğunu anlama becerisi günümüzde her bireyin edinmesi gereken temel bir beceri haline gelmiştir. Günümüzde çağımız dijital çağ olarak adlandırılmaktadır. Dolayısıyla birçok şey artık dijital araçlar üzerinden ve dijital ortamlardan gerçekleştirilmektedir. Bu ortamlarda bireylerin en temel ihtiyaç duyduğu beceri ise dijital okuduğunu anlama becerisidir. Bu beceriyle bireyler dijital ortamlardaki bilgilerden en etkili şekilde faydalanabilirler. Bununla birlikte bu beceri onların güvenilir bilgileri seçmeleri, doğru stratejileri kullanmaları, doğru okuma davranışları edinmeleri için de çok önemlidir. Bu kitap, dijital ortamlarda okuduğunu anlama becerisini geliştirmek için hazırlanmıştır. Bunun için kullanılacak stratejilerin ve gereken becerilerin neler oldukları kitapta belirtilmiştir. Ayrıca dijital ortamlarda okuyucuların karşılaşacağı birçok durumun özellikleri detaylı şekilde açıklanmış, okuyucuların neler yapacakları ifade edilmiştir. Okuyucuların dijital okuma yapacakları araçlar, uygulamalar, ortamlar ve içerikler detaylı şekilde açıklanmıştır. Okuyucuların dijital okuduğunu anlama becerilerini artırmaları için geliştirilen dijital okuma eğitimi modeline yer verilmiştir. Kitapta, okuma ve okuduğunu anlamaya; dijital okuma ve dijital okuduğunu anlamaya; dijital okumada kullanılan geleneksel okuma stratejilerine ve dijital okuma stratejilerine; okuma araçlarına ve yardımcı araçlara; okuma uygulamalarına, okuma ortamlarına ve okuma içeriklerine; dijital ortamların avantaj ve dezavantajlarına; dijital okuma eğitimi modeline; dijital okuduğunu anlamanın geliştirilmesine yönelik bir sonuca yer verilmiştir.