Dijital İletişim Yönetimi
ISBN: 9789753535915 2019 İletişim Seda Mengü, Pınar Aslan, Fatih Özkoyuncu Der Yayınları

Dijital dünyada iletişim yönetimine stratejik bakış açısıyla yaklaşmanın önemini ve yollarını kavramamızda yol gösterecek bir çalışma olan ‘Dijital İletişim Yönetimi: Teori ve Uygulamalar’ isimli kitap, iletişim teknolojilerindeki dönüşümün kurumsal iletişimdeki etkilerini ortaya koymaktadır. Dijital dönüşüm kapsamında değişen paydaş ve hedef kitle ilişkileri, pazarlama iletişimi, liderlik, örgütsel iletişim, öyküleme ve dijital halkla ilişkiler kampanyalarına dair konular kitapta hem kuramsal hem de uygulamalar bağlamında ayrıntılı olarak irdelenerek iletişim alanına akademik katkı sağlanması amaçlanmıştır. Süreç içerisinde haber kaynakları, okur profili, gazetecilerin çalışma pratikleri, haberin dağıldığı platformlar ve dağılma hızı değişmiştir. Haber biçimsel olarak da dönüşüme uğramış, düz yazı şeklinde sunulan haberlerin yerini; ses, görüntü, infografik, harita, GIF gibi çeşitli bileşenleri içeren hikaye anlatımı almıştır. Yaşanan teknolojik gelişmelerin ilerleyen zamanda da haberciliği dönüşüme uğratmaya devam edeceği öngörüsünde bulunmak yanlış olmayacaktır. Dijital haberciliğin, içerik üretiminden değişen gazetecilik pratiklerine, yeni kavramlardan uygulamalara, reklamdan dijital haberciliğin etik sorunlarına kadar birçok yönüyle ele alındığı bu kitabın öğrencilere, araştırmacılara ve habercilere kaynaklık etmesi dileğiyle.