Dijital Etkileşimler: Sektörel Yansımaları II
ISBN: 9786253650483 2022 Genel Mühendislik Editör : Tuğba Tunacan, Levent Çallı
Gazi Kitabevi

Psikolojide “konfor alanı” bireyin kendini güvende hissettiği, her şeyi kontrol edebildiğini düşündüğü hayali ortam olarak tanımlanır. Zihninde böyle bir ortamı oluşturan bireyin doğal olarak değişime ve gelişime karşı direnç göstermesi, kendini geliştirmesi mümkün olmaz. Bu durum bireyin hayatını devam ettirmesi için bir engel teşkil etmez ancak kaliteli bir yaşam sürmesi pek mümkün değildir. Konfor alanı kavramını organizasyonlar açısından düşündüğümüzde ise ortaya çıkan riskler çok daha fazladır. Alışılmışı devam ettiren, konfor alanını terk etmekte zorlanan organizasyonların öncelikle öğrenmeye karşı gösterdiği direnç çağa uyum sağlamalarını zorlaştırmakta devam eden süreçte ise bulundukları sektörde başarısızlık olarak sonuçlanmaktadır.