#Dijiçocuk
ISBN: 9786257911641 2020 İletişim Editör : Eda Sezerer Albayrak
Gazi Kitabevi

DijiÇocuk Youtube'un Çocukları, Teknoloji ve Çocukların Bütünsel İyi Oluşu, Yeni Medya Farkındalığı ve Çocuk – Çocuk ve Görsel Algı Kuramları, Yeni Medya Ortamında Çocuğun Birey Olması, Yeni Medya Okuryazarlığı ve Çocuk, Dijiçocuk'un Dijital Oyunları, Yeni Medya ile Şekillenen Çocukların Tüketim Kültürü, Yeni Medya ve Bağımlılık, Yeni Medya ve Çocuk Hakları konularını ele alan bir çalışmadır