Devletin Yargı Bağışıklığı Ve Temel Hakların Korunması
ISBN: 9789750234965 2015 1. Baskı Uluslararası Hukuk Yıldıray Sak Seçkin Yayıncılık

Devletin Yargı Bağışıklığı ve Temel Hakların Korunması adlı bu çalışma beş ana bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın ana hatlarını, konusunu, çerçevesini ve yöntemini içeren ilk bölümden sonra, uluslararası hukukta yabancı devletin yargı bağışıklığını çeşitli yönlerden ele alan ikinci bölümde, okuyucuya yargı bağışıklığının gelişimi ve uluslararası hukuktaki yeri ve önemine ilişkin bilgiler sunulmuştur. Üçüncü bölümde, temel hakların uluslararası hukukta korunması ve temel hakların korunmasının yabancı devletin yargı bağışıklığı ile ilgisi izah edilmiştir. Dördüncü bölümde ise, ulusal ve uluslararası düzenlemeler ve mahkeme kararları eşliğinde, temel hakların ihlaline ilişkin tazminat davalarında yabancı devlete yargı bağışıklığı tanınıp tanınmayacağı sorununa hitap edilmiştir. Son bölümde ise konuya ilişkin bir değerlendirmeye yer verilmiştir. Bu çalışmanın en önemli özelliği hitap ettiği konu ile ilgili öğretinin görüşleri yanında çok sayıda mahkeme kararına yer vermesidir. Bazı yeni tarihli kararlar ayrıntılı bir şekilde incelenerek konuya hakim olunması sağlanmaya çalışılmıştır. Çalışma konusu mümkün olduğu kadar somut vakılar üzerinden açıklanmaya çalışılmış, akademik camia ve öğrenciler ile birlikte uygulayıcıların da yararlanabilecekleri bir eser ortaya koyulmuştur.