Ders Ki̇tabı İncelemesi̇
ISBN: 9786050370058 2020 4. Baskı Eğitim Programları ve Öğretim Yücel Kabapınar, Kasım Kıroğlu, Durmuş Kılıç, Sıddık Akbayır, Mehmet Baştürk, Filiz Kabapınar, Behçet Oral, Özcan Demirel, Meziyet Mozakoğlu, Banu Aktürkoğlu, Serpi̇l Güvendi̇ Kaptan, Ata Yakup Kaptan, Ülker Şen, Ali̇ Eraslan, Nesli̇han Şahi̇n Editör : Özcan Demi̇rel, Kasım Kıroğlu
Pegem Akademi Yayıncılık

Bu yapıt, eğitim fakültelerinde okutulmakta olan aynı başlıklı derse kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.Kitap, üç modülden oluşmaktadır. Birinci modülde ders kitaplarına genel bir bakış açısı, tarihçesinden başlayıp öğretimdeki yeri irdelenerek ele alınmış, ikinci modülde ders kitabı incelemede kullanılabilecek ölçütlere göre değerlendirmenin nasıl yapılacağı ve değişik konu alanı ders kitaplarını incelemek için geliştirilen ölçeklerin hazırlanması üzerinde durulmuştur. Modüllerle ilgili bölümler ve konu başlıkları, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği kur tanımına göre belirlenmiştir. Kur tanımında vurgulanan ‘‘eleştirel bakış açısı’’ bu yapıtın da genel amacı olmuş ve özellikle bu dersin sonunda öğretmen adaylarının ve öğretmenlerimizin bu eleştirel bakış açısıyla ders kitaplarını incelemeleri hedef alınmıştır.