Denetimde Seçme Konular 2
ISBN: 9789758396009 2019 İşletme Ganite  Kurt, Semra Karacaer Gazi Kitabevi

İşletmelerde ortaya çıkan hileli işlemler; temel olarak bu iki çıkar grubunun çatışmalarından kaynaklanmaktadır. Nihayetinde sorgulanan ise "Denetim"dir. Bu nedenle denetimin amacı; farklı iki çıkar grubunun sunduğu ve kullandığı doğru olarak sunulmama riski taşıyabilen bilginin güvenilir olduğunun güvencesini vermektir. Finansal bilgiyi sunan, kullanan, denetleyen tarafların tüm bu süreçte kişisel özellikleri, davranış şekilleri, mesleki tecrübeleri finansal bilginin oluşmasını etkileyen unsurlardır. Bu nedenle denetim bilimi davranış bilimleri ile de ilişkilidir. Dolaysıyla denetim olgusu birçok teori ile ilişkilendirilen bir bilimdir. Bu kitabın amaçlarından birisi de denetim olgusunu denetimi disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alan çalışmalardan oluşturmaktır. "Denetimde Seçme Konular 2" adlı bu kitaptaki konular bu yaklaşımla ele alınmış. Kitap bölümlerindeki hem teorik hem de ampirik çalışmalar teorilerle desteklenerek anlatılmaya çalışılmış.