Değişen Dünyada Hemşirelik Bilimine Çok Yönlü Yaklaşımlar
ISBN: 9786257624916 2021 1. Baskı Sağlık Doç. Dr. Özüm Erkin Astana Yayınları

“Değişen Dünyada Hemşirelik Bilimine Çok Yönlü Yaklaşımlar” başlıklı bu eser hemşirelik bakımı, araştırmaları ve uygulamalarına ışık tutacak niteliktedir. Bu eser, COVID-19 pandemisinin ve gelişen teknolojik uygulamaların ve değişen ihtiyaçların hemşirelik mesleğine yansımalarını göstermektedir. Bu kitap farklı alanlarda uzman hemşirelerin katkılarıyla hazırlanan on üç bölümden oluşmaktadır. Sosyal damgalanma, bilinçli farkındalık, zaman yönetimi, acil hemşireliğinde gelişen teknoloji ile yenilenen bakım yaklaşımları, e-profesyonelizm, cerrahide dijital dönüşüm, sanal gerçeklik, tamamlayıcı beslenmede bebek dostu yaklaşım, COVID-19 ve kadın sağlığı, gestasyonel diyabete güncel bakış, yaş dostu şehirler, dünden bugüne hemşirelik felsefesi gibi hemşirelik rollerinin değişimine ve gelişimine yön veren konular güncel literatür doğrultusunda sunulmuştur. Bilimin ışığında ve tüm bu çeşitlilikle hazırlanan kitabın okuyucular için kapsamlı ve güvenilir bir bilimsel kaynak olarak kullanılması amaçlanmıştır. Bu amaçla ortaya çıkan bu kitabın alanımızda güncel konulara ilişkin önemli bir gereksinimi karşılayacağı inancındayız. Kitabın hazırlanmasında değerli katkıları bulunan bölüm yazarlarına ve yayına hazırlayan Astana Yayınları’na titiz çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederim.