Defter Ve Belgeler
ISBN: 9789750214035 2012 2. Baskı Ticaret Hukuku Rüknettin Kumkale Seçkin Yayıncılık

Yurdumuzda Yasal Defterlerin ve Belgelerin kullanılmadığı hiç bir alan bulunmamaktadır. Defterler ve belgelerin usulüne uygun olarak kullanılmaması cezai yaptırımlar getirmektedir. Bu sebeple kurallara uyulması özel önem taşımaktadır. Ancak mevzuatımızda bu konu birçok kanunda dağınık şekilde yer almaktadır. Genel olarak Vergi Usul Kanununda yer alan defter ve belgeler, Ticaret Kanununda, Hukuk Muhakemeleri Kanununda, Kooperatifler Kanununda, Dernekler Kanununda, Sendikalar Kanununda, Siyasal Partiler Kanununda, Vakıflar Kanununda da kendine yer bulmuştur. Kitabımızda dağınık halde bulunan bu mevzuat toplu olarak ele alınmış ve açıklanmaya çalışılmıştır. Bu hali ile okuyucuların farklı kanunlar içinde vakit kaybetmeksizin hızlı bir şekilde eksiksiz bilgiye ulaşması hedeflenmiştir.