Dahili Ve Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Klinik El Kitabı
ISBN: 9786052824092 2020 Hemşirelik Mart R.perrecone, Cathleen E.shannon Editör : Hatice Mert - Özlem Bilik
Palme Yayınevi

Dahili ve Cerrahi Hemşireliği alanına yönelik olan bu kitap hastalıkların/bozuklukların fizyopatolojisi, klinik belirtileri, değerlendirme ve tanı yöntemleri, tıbbi ve cerrahi yönetimi ve hemşirelik sürecine göre hemşirelik bakımını içermektedir. Sık görülen hastalıklar alfabetik olarak sıralanarak okuyucuya hızlı kullanım için kolaylık sağlamaktadır. En önemli kaynaklardan biri olan bu kitapta öğrencilerimizin/meslektaşlarımızın ihtiyaç duyduğu pratik ve teorik bilgilerin kısa, anlaşılabilir ve kolay ulaşılabilir olması amaçlanmıştır.