Dahilde İşleme Rejimi
ISBN: 9789750221750 2013 1. Baskı Lojistik Hakan Uçak Seçkin Yayıncılık

İhracatımızın önemli bir kısmı Dâhilde İşleme Rejimi çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. İhracat işlemlerimizde çokça kullanılan bu rejim ile ilgili olarak yeterli kaynak sayısının az olması bu çalışmanın çıkış fikrini oluşturmuştur. Bu kitap ile ihracatımızın yıllar itibariyle artmasında önemli bir rolü olan Dâhilde İşleme Rejimini herkesin anlayacağı bir dille, soru cevap formatında açıklamıştır. Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında izin başvurularının hangi kuruma yapılacağı, rejimin işleyişi, rejim kapsamında nasıl ithalat yapılacağı, rejim kapsamında hangi vergi muafiyetlerinin uygulanacağını, rejim kapsamında nasıl teminat verileceği, rejim kapsamında nasıl işlem veya işçilik yapılacağı, rejim kapsamında nasıl ihracat yapılacağı, rejim kapsamında yapılan ihracatlarda nasıl Katma Değer Vergisi iadesi alınacağı, rejime aykırı davranış sonucunda hangi yaptırımların uygulanacağını açıklamaya çalışılmıştır. Üniversitelerin Dış Ticaret ve Lojistik bölümünde okuyan öğrencilerin de istifade edebileceği bir kaynak olması yanı sıra özellikle Dâhilde İşleme Rejimi yoluyla ihracat yapmak isteyen firmalara yol gösterici, bu rejimi kullanan firmalara yön verici bir kaynak oluşturmaya çalışılmıştır. Akademik bir çalışmadan daha ziyade, mesleki bilgi ve birikim sonucu ortaya çıkan bu eserin okuyanlara faydalı bir kaynak olması amaçlanmıştır.