Dağıtım Kanalı Dizaynına Tüketici Davranışlarının
ISBN: 9786055431549 2011 1. Baskı Pazarlama Ahmet Hüsrev Eroğlu Ekin Yayınevi

Pazarlama yönetimi, tüketicilerin ihtiyaç ve isteklerinin tatmin edilmesini amaçlar. Bu durumun gerçekleşebilmesi için de tüketicilerin tanınması ve tüketicileri etki eden faktörlerin bilinmesi gerekmektedir. İşletmeler tüketiciler üzerinde yaptıkları araştırmalar ışığında uzun dönemli planlamalar yaparak başarılı olmayı amaçlayacaklardır. Tüketici davranışlarının öneminin artmasının temel nedeni olarak tüketici beklentilerinin artması gösterilebilir. Günümüzde tüketim, fizyolojik ihtiyaçları tatmin etme boyutundan çok, psikolojik tatmini sağlayan, çevremiz ve dış dünya ile kurduğumuz iletişimin temelini oluşturan bir iletişim aracı haline gelmiştir. Kitapta, tüketici istek ve ihtiyaçlarının belirlenmesiyle, gizlenmiş istek ve ihtiyaçların ortaya çıkarılması gayesiyle tüketici davranışları, davranış bilimleri yardımıyla analiz edilmeye çalışılmıştır.