Cumhuriyet Savcısının Soruşturma Temel Kitabı
ISBN: 9789750274244 2022 3. Baskı Ceza Hukuku Mustafa Arslantürk Seçkin Yayıncılık

7188 sayılı Kanun ile CMK da yapılan değişiklikler bütün yönleriyle Seri Muhakeme Usulü ve Basit Yargılama Usulü ayrıntılarıyla tablolarla açıklanmıştır. 7242 sayılı, 7253 sayılı ve 7331 sayılı Kanunlarla yapılan değişiklikler güncel soruşturmalarla işlenmiştir. Suç ve suçüstü halleri, etkin soruşturmanın yürütülmesine dair bütün kavramlar tanımlanmıştır. Yargı erki, iddia, savunma, karar makamı, görevlileriyle görev, yetki ve sorumlulukları kapsamlıca anlatılmıştır. Yakalama, gözaltı, arama, el koyma, tutuklama, adli kontrol, iletişimin denetlenmesi, gizli soruşturmacı ve teknik araçlarla izleme ile ilgili koruma tedbirlerinin tanım, süre, yetki, kapsamı uygulama örnekleriyle açıklanmıştır. Tazminat ve rücu konusuna örnek kararlarla yer verilmiştir. Özel soruşturma usulleri ayrıntılı biçimde belirtilmiştir. İhbar ve şikayet ile sorgu ve savunma örnek formatlarıyla yazılmıştır. Savcı, hakim, avukat, noter, amir, memur ve diğer görevlilerle ilgili özel soruşturma izni, usulleri ve buna dair örnek kararlara yer verilmiştir. Soruşturma dosyasındaki bilgi, belge, bulgu, delil, beyan, olgu, vakıa, otopsi, olay yeri inceleme tutanaklarıyla, örnek formatlarla zenginleştirilmiştir. İddianame, takipsizlik ile soruşturmayı neticelendiren bütün kararlar ve fezleke örnekleriyle açıklanmıştır. Yeni Yönetmelikle disiplin soruşturmaları, tanım, kavram, kapsam, tür, derece, netice, savunma, muhakkik raporu ve kararı örnekleriyle belirtilmiştir. Kabahatler, idari yaptırımları, yeni düzenlemelerle infaz ile idari iş ve işlemleriyle anlatılmıştır. Genel esaslar evrensel ceza ilkeleri detaylıca belirtilmiş, etik ilkeler ve tavsiyelerle taçlandırılmıştır.