Covid-19'Un Sektörel Etkilerine Stratejik Bir Bakış: Küresel İşletmelerin Analizi
ISBN: 9786257727525 2020 Ekonomi - İşletme Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Ali Yetgin Gazi Kitabevi

"Bu çalışmanın amacı, koronavirüsün analize konu olan 89 küresel işletmeye etkilerinin araştırılmasıdır. Covid-19 süreci başlayalı henüz bir yıl bile olmamıştır. Bu nedenle bu çalışmanın, bilime önemli katkılarının olacağı değerlendirilmektedir. Araştırmada farklı ülkelere ait bir çok farklı sektörden işletmeler konu olmuştur. Covid-19’un bu işletmelere etkisine yönelik analizler ayrı ayrı yapılmıştır. Her bir bölüm bir sektör konusu olarak belirlenmiş, her bir bölümün sonunda araştırmanın sonuçları tartışılmıştır." Önsözden