Covid-19 Salgınının 
Türk Eğitim Sistemine Yansımaları
ISBN: 9786257676632 2021 1. Baskı Eğitim Bilimleri Nur Akcanca - R. Cengiz Akçay - Adil Çoruk - Cem Moran - Barış Uslu - Sinan Kalkan, Ş. Melike Çağatay - Serkan İzmirli - Özden Şahin İzmirli - Durmuş Özbaşı - Özgür Çelik - Salim Razı Editör : Adil Çoruk
Pegem Akademi Yayıncılık

Covid-19 salgın süreci hayatın her alanında olduğu gibi eğitim alanında da etkisini göstermiştir. Bu süreçte ülkeler öğrencilerin öğrenme süreçlerinin kesintiye uğramaması için çeşitli adımlar atmışlardır. Ülkemizde de bu süreçte uzaktan eğitime geçilmiştir. Salgın sürecinin seyrine göre bilim kurulunun da tavsiyeleri dikkate alınarak çeşitli kararlar alınmıştır. Covid-19 salgını erken çocukluk eğitiminden yükseköğretime bütün eğitim kademelerini etkilemiştir. Bunun yanı sıra eğitimin diğer paydaşlarını, ölçme değerlendirme süreçlerini, aileleri, alışkanlıkları da etkileyen bir süreç yaşanmaktadır. Kitap kapsamında salgın sürecinin Türk eğitim sistemine yansımaları bütüncül bir şekilde ele alınmış ve geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunulmuştur. Salgın sürecinde paydaşların karşılaştığı/karşılaşabileceği durumlar da dikkate alınarak, alanında uzman yazarlarca hazırlanmış olan bu kitap yirmi bir bölümden oluşmakta ve salgın sürecine çok yönlü bir bakış açısı getirmektedir. Kitabın gerek derslerde gerek uygulama alanında gerekse de akademik çalışmalarda bir kaynak olarak yarar sağlayacağı düşünülmektedir