Covid-19 Salgınının Sosyoekonomik Etkileri
ISBN: 9786257216807 2020 Ekonomi Editör : Dr. Öğr. Üyesi Mahir Özhan, Doç. Dr. Mehmet Dağ
Gazi Kitabevi

Çalışmamız on bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Covıd-19 salgınının Türkiye ve Dünya ekonomisine etkisi, ikinci bölümde Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Siirt’e bulaşıcı hastalıklar, üçüncü bölümde pandemi döneminde sosyal devletin geçirdiği dönüşüm, dördüncü bölümde Covıd-19 salgınının ekonomi-politik boyutu globalleşme çerçevesinde, beşinci bölümde pandemi döneminde günlük hayatın geçirdiği dönüşüm, altıncı bölümde Covıd-19 salgının işgücü piyasalarına etkisi, yedinci bölümde salgın döneminde Türkiye’de yapılan vergisel düzenlemeler, sekizinci bölümde Covıd-19 salgınıyla mücadele döneminde sosyal destek gruplarının incelenmesi, dokuzuncu bölümde pandemi yönetiminde Sağlık Bakanlığı’nın faaliyetleri, onuncu bölümde salgının Kazakistan ekonomisi üzerine sosyal ve ekonomik etkileri ele alınmıştır.