Covid-19 Pandemi Döneminde Kadın Girişimciler Yerelden Bakışla Pandemi Algısı, Sorunlar Ve Beklentiler
ISBN: 9786257358903 2021 Ekonomi, İşletme Dr. Hatice Baysal Gazi Kitabevi

Bu kitabın amacı, Covid-19 pandemisi nedeniyle tüm dünyanın içinde bulunduğu zorlu süreci kadın girişimcilerin nasıl geçirdiğine yönelik yerel odaklı bir görsel oluşturmaktır. Yereldeki kadın girişimcilerin oandemi sürecini nasıl algıladıkları, karşılaştıkları sorunlar, destekler, beklenti ve öngörülerine yönelik değerlendirmeleri, hem kadın girişimci alanyazını açısından hem de dönemin yereldeki deneyimleri açısından önemli bir kayıt niteliğindedir.