Çoklu Karar Verme Teknikleri
ISBN: 9786257911405 2020 İşletme Selim Gündüz, Hüseyin Ataş, Cemile Gökçe Elkovan Gazi Kitabevi

Bu kitapta çoklu karar verme tekniklerinden odak grup görüşmesi tekniği, Delphi tekniği, beyin fırtınası tekniği, nominal grup tekniği, consensus tekniği, balık kılçığı tekniği, diyalektik sorgulama tekniği ve şeytanın avukatı tekniği anlatılmış. Kitaptaki yer alan bu teknikler en az bir örnekle somutlaştırılmış. Bu bakımdan eserin bir uygulama kitabı olduğu da pek ala söylenebilir. Kitapta anlatılan tekniklere dair tüm hususlar en kapsamlı şekilde ele alınmış ve tüm okuyucuların kolay anlayabileceği bir dille yazılmaya çalışılmış. Uygulama örnekleri mümkün olduğunca test edilmiş, onaylanmış yani hakem değerlendirmesinden geçmiş makalelerden seçilerek paylaşılmış. Uygulama örnekleri sadece akış şeması ve açıklaması şeklinde değil neden ve niçin sorularına da cevap verebilecek belirginlikte, yorumlanarak aktarılmaya çalışılmış.