Çok Kültürlü Kişilik-Kimlik Ve Kültürlerarası İletişim
ISBN: 9789758396542 2019 Sosyoloji Emine Oyur Gazi Kitabevi

Bu araştırmanın temel amacı kültürlerarası çeşitliliğe sahip ülkemizde kültürlerarası iletişim, çok kültürlü kişilik ve kimliklerin özellikle farklı millet, farklı dil, farklı din ve farklı kültürlerin en yoğun şekilde karşılaşıldığı havayolu işletmelerindeki sektör başarısına katkı derecesini belirleyebilmektir. Kültürel farklılıkların en sık karşılaştığı alanda çalışanların çok kültürlü kişilik özellikleriyle birlikte kimlikleri ve kültürlerarası iletişime bakış açıları irdelenmiş. Araştırmanın birinci bölümünde kültür, iletişim ve kültürlerarası iletişim kavramları teorisine yer verilmiş. İkinci bölümde kişilik, kimlik, çok kültürlü kişilik ve çok kültürlü kimlik kavramları yer almaktadır. Üçüncü bölümde alınyazında çok kültürlü kişilik ve kimliğin kültürlerarası iletişimle olan bağlantılarının yer aldığı çalışmaların içeriğine bakılmış ve dördüncü bölümde ise, yapısal eşitlik modellemesiyle çok kültürlü kişilik, kimlik ve kültürlerarası iletişim arasındaki bağlantıyı sağlayacak araştırma yer almış.