Çocuk Ve Mimarlık:  Çocuklar İçin Mimari Tasarım Öğretim Programı
ISBN: 9786055213268 2013 Okul Öncesi Dilek Acer, Göksu Gözen Anı Yayıncılık

Çocuklar için mimarî tasarım ve öğretim programı anaokulundan lise çağına kadar olan çocuklara, öğretmenlere, ebeveynlere ve okul yöneticilerine, tasarıma ve mimarlığa ilişkin bilgi ve beceri kazandırarak onları içinde bulundukları eğitim mekânlarını kendilerinin tasarlayabildiği, içinde yaşadıkları kültürel ve doğal dünyaya duyarlı bireyler haline getirmeyi sağlayan disiplinler arası bir programdır. Program görsel düşünme yoluya öğrenme, problem çözmede yaratıcı seçenekler üretme ve iletişim becerilerinin gelişimini desteklemektedir.