Çocuk Resimleri Analizi Ve Psikolojik Resim Testleri
ISBN: 9786053181279 2020 5. Baskı Çocuk Eğitimi Sultanberk Halmatov Pegem Akademi Yayıncılık

Çocuk resimleri üzerine birçok araştırma yapılmıştır. çocukların yaptıkları resimlerden yola çıkarak çocuğun sadece duygu ve düşünceleri hakkında değil aynı zamanda çocuğun zihinsel gelişimi hakkında da yorumlarda bulunmak mümkündür. Bu konu üzerinde çok farklı görüşler mevcuttur. Kimi uzmanlar konuyu çok önemsemez iken kimileri de desteklemektedir. Resim çizme; çocuklar ve yetişkinler için iletişimi kolaylaştıran, zenginleştiren ya da kendini ifade etmeyi güçlendiren bir araç olarak tanımlanabilir. özellikle çocuklar, sözel olarak ifade edemedikleri duygu ve düşüncelerini çizdikleri resimler yoluyla yansıtırlar. çizilen resimler üzerinde yapılan görüşmeler yolu ile de bu bilgi akışı söze dönüşür ve zenginleşebilir. Resim yolu ile birey farkında olduğu ya da olmadığı duygu ve düşüncelerini daha iyi anlayabilir ya da anlatabilir