Çocuk Edebiyatı Ve Duyarlılık Eğitimi
ISBN: 9786052418086 2019 3. Baskı Türkçe Eğitimi Canan Aslan Pegem Akademi Yayıncılık

Edebiyat yapıtları duyuları devindirip çeşitli duyguları yaşatma yoluyla okurlarını insana ve yaşama karşı duyarlı kılar. Duyarlı birer yetişkin olabilmeleri için çocukların küçük yaşlardan başlayarak kendi yaş ve gelişim özelliklerine uygun edebiyat yapıtlarıyla buluşturulmaları gerekir. Prof. Dr. Canan ASLAN Çocuk Edebiyatı ve Duyarlık Eğitimi’nde öncelikle duyarlık ve duyarlık eğitimi kavramlarının bu kitapta ne anlama geldiği konusuna açıklık getiriyor, edebiyat yapıtlarının iletileriyle gerçekleştirilen duyarlık eğitiminin ne olduğunu tanımlıyor. Sanat ve edebiyat yapıtlarının insan ve toplum yaşamı açısından işlevlerini ele alıp çocuk edebiyatının çocuğun çeşitli gelişimlerine ve duyarlık eğitimine katkısını tartışıyor. Ardından edebiyat yapıtlarının insanı nasıl duyarlı kıldığı konusunu bilimsel bir anlayışla irdeliyor. Bunu yaparken yetişkin edebiyatından, gençlik edebiyatından ve çocuk edebiyatından örnekler vererek düşüncelerini somutluyor. Ayrıca seslendikleri yaş gruplarını da belirterek çocuklarda çeşitli konularda duyarlık oluşturabilecek birçok çocuk ve gençlik kitabı öneriyor. Bu kitap edebiyat yapıtlarının iletileriyle ve duyumsattıklarıyla gerçekleşen duyarlık eğitiminin ne olduğunu ve nasıl gerçekleştiğini ayrıntılı biçimde ele alan, bu konuda alandaki önemli bir boşluğu dolduracak, dizgesel bir anlayışla hazırlanmış, özgün ve nitelikli bir çalışma. Çalışkan ve üretken bir öğretim üyesi olan öğrencim Prof. Dr. Canan ASLAN, bu kitapta duyarlı insan yetiştirmenin insan ve toplum yaşamı açısından öneminin farkında olan başta anne, baba ve öğretmenlere, çocuğun yetiştirilmesinden sorumlu tüm yetişkinlere ve kurumlara bilimsel verilerin tanıklığında duyarlıkla sesleniyor. Kitap, alanla ilgili çalışan bilim insanlarının ve araştırmacıların da yararlanacağı özgün, nitelikli ve temel bir kaynak özelliği taşıyor. Prof. Dr. Cahit KAVCAR