Çocuk Edebiyatı
ISBN: 9786257582735 2021 1. Baskı Eğitim Bilimleri Seyit Ateş, Yasemin Kuşdemir, Pınar Bulut, Gülhiz Pilten, Ayfer Şahin, Erol Duran, Olcay Özdemir, Beyhan Can, Özgür Babayiğit, Fatma Cahide Özçelik, Hüseyin Anılan, Berrin, Genç Ersoy, Bengisu Kaya Özgül, Merve Şahin Editör : Ayfer Şahin
Pegem Akademi Yayıncılık

Her ülke için çok önemli olan “çocuk” ve “edebiyat” ögelerinin birleşimi olan çocuk edebiyatı dil, ifade ve konu olarak çocuğun seviyesine uygun olan; onun duygu, düşünce ve hayal dünyasının gelişime katkı sunan; gerçek, kurmaca ya da hayal unsurları üzerine oluşturulmuş edebi ve estetik yönü bulunan eserlerdir. Çocuk kitaplarının, çocukların gelişimini destekleyen uyaranlar arasında önemli bir yeri vardır. Çocuğun gelişim alanlarına katkı sağlayan kitapların çocuğa ulaştırılmasında aileye ve öğretmenlere düşen görev çocuğun yaşına uygun, ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate alan, kaliteli kitaplarla erken yaşta tanışmasını ve bu yolla da zevk alarak okumayı alışkanlık haline getirmelerini sağlamaktır. Bu bağlamda elinizdeki bu kitabın çocuklara okutulacak kitapların seçiminden, hazırlanmasına kadar ilgililere yol göstereceğine inanılmaktadır. On bölümden oluşan eserde, “Kavramsal Olarak Çocuk Edebiyatı; Temel Dil Becerilerinin Geliştirilmesinde Çocuk Edebiyatı; Çocuk Edebiyatının Gelişimi; Çocuk Kitaplarında Bulunması Gereken Nitelikler; Örnekleriyle Çocuk Edebiyatı Türleri-I, II, III; Çocuk ve Medya; Çocuk Kitabı Yazma Serüveni; Erken Çocukluk Döneminde Çocuk Edebiyatı” gibi çok geniş bir muhtevaya yer verilmiştir. Eserin Türkçe, Sınıf ve Okul Öncesi Öğretmenliği bölümlerinde okutulan Çocuk Edebiyatı derslerini alan öğretmen adayları başta olmak üzere bu alanlarda çalışan öğretmen ve akademisyenlere, yüksek lisans ve doktora sürecindeki akademisyen adaylarına yararlı olacağına inanılmaktadır. Ülkemizde yeni yeni kabul görmekte olan “çocuklar için edebiyat” olgusunun gelişimine katkı sunması ve gönüllere dokunması umuduyla…