Ceza Muhakemesinde İstinaf
ISBN: 9789750260728 2020 2. Baskı Ceza Muhakemesi Hukuku Seydi Kaymaz Seçkin Yayıncılık

Son üç yıl içinde istinaf kanun yoluna ilişkin çok sayıda yasal düzenleme yapılmış ve bu arada istinaf mahkemelerinin uygulamaları belirginleşmiş ve hatırı sayılır içtihat birikimi olmuştur. İşte eserin bu baskısında; yapılan yasal değişiklikler, istinaf kanun yoluna ilişkin bölge adliye mahkemelerinin kararları ile Yargıtay kararları ışığında konular ele alınmış ve eser yenilenmiştir. Üç bölümden oluşan eserin birinci bölümünde istinaf kavramı, niteliği ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi verilmiştir. İstinaf davasının açılması başlığını taşıyan ikinci bölümde, istinaf edilebilen ve edilemeyen hükümler, istinaf sebepleri ve istinaf sebeplerinin sınırlandırılıp sınırlandırılamayacağı, kimlerin istinaf kanun yoluna başvurma hakkı bulunduğu, istinaf kanun yoluna başvurulmasının koşulları, istinaf davasından vazgeçilmesi ve geri alınması konuları ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. İstinaf yargılaması başlığını taşıyan üçüncü bölümde ise, istinaf başvurusunun ilk derece mahkemesince incelenmesi, bölge adliye mahkemesince yapılacak ön inceleme ve esas bakımından inceleme; keza bu aşamalarda tutukluluk konusunda bir karar verilmesinin gerekip gerekmediği konuları ele alınmış; ön inceleme ve esas bakımından inceleme sonucu verilebilecek kararlar konusunda ayrıntılı bilgi verilmiştir. Bu bölümde ayrıca davanın yeniden görülmesi kararıyla birlikte yapılacak duruşma hazırlığı ve duruşma aşamasında delil toplanması, duruşmanın yürüyüşü, istinabe ve SEGBİS yöntemine başvurulması ile sanığın duruşmada dinlenmesinin zorunlu olup olmadığı hususları irdelenmiş ve duruşma sonunda verilebilecek kararlar ayrıntılı olarak incelenmiştir. Daha sonra ise bölge adliye mahkemesinin kararlarına karşı başvurulabilecek kanun yolları ele alınmıştır. Kitabın basımından sonra yapılan kanun değişiklikleri sonuç kısmında ise yazarın bazı tespit ve değerlendirmelerine yer verilmiştir.