Ceza Muhakemesi Hukukunda Koruma Tedbirleri
ISBN: 9789750244438 2017 Ceza Hukuku Bahri Öztürk, Behiye Eker Kazancı, Sesim Soyer Güleç Seçkin Yayıncılık

Geleneksel koruma tedbirleri olan yakalama ve gözaltına alma, tutuklama, adli kontrol, zorla getirme, arama ve elkoyma ile modern koruma tedbirleri olan beden muayenesi ve vücuttan örnek alınması, moleküler genetik incelemeler, fizik kimliğin tespiti, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi, gizli soruşturmacı görevlendirilmesi, teknik araçlarla izleme ve sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine çare olarak seyirden yasaklanma, bu kitapta güncel kararlar ışığında ayrıntılı olarak incelenmektedir. Koruma tedbirlerinin hatalı uygulanması hak ihlallerine yol açabilmektedir. Bu ihlallerden doğacak mağduriyetin giderilmesi yolları, koruma tedbirleri nedeniyle tazminat ve Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru başlıklarında ele alınmaktadır. Kitabın ilk baskısının yayımlandığı 2013 yılından bugüne Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili mevzuatta meydana gelen değişiklikler ile özellikle Temmuz 2016'da olağanüstü hal ilanını takiben çıkarılan kanun hükmünde kararnameler göz önünde bulundurarak ikinci baskıya son şekli verilmiştir.