Ceza Muhakemesi Hukuku  Pratik Çalışma Kitabı
ISBN: 9789750270956 2021 5. Baskı Ceza Muhakemesi Hukuku Mehmet Emin Artuk, Esra Alan Akcan, Alaaddin Egemenoğlu, Erkam Yılmaz Seçkin Yayıncılık

Ceza muhakemesi hukuku derslerinde anlatılan bilgilerin öğrenciler tarafından somut olaylara uygulanmasında ve öğrencilerin muhakeme kabiliyetlerinin geliştirilmesinde olay soruları ve mahkeme içtihatlarının tahlili büyük bir önem arz etmektedir. Bir olayda hangi ceza muhakemesi hukuku kurumunun uygulanacağı, muhakemenin hangi aşamada olduğu ve uygulanan kurumun kanuni şartları taşıyıp taşımadığının öğrenci tarafından değerlendirilmesi aranmaktadır. Bunları yerine getiren öğrencinin ceza muhakemesi hukuku kurumlarını doğru olarak anladığı ve yorumlayabildiği anlaşılmaktadır. İki bölümden meydana gelen kitabın birinci bölümünde olay ve mahkeme kararlarının çözüm yöntemine, ikinci bölümde ceza muhakemesi hukuku dersi sınav sorularına ve pratik çalışma sorularına yer verilmiş, eserde yer alan soruların tamamının çözümlü olması sağlanmıştır.