Ceza Muhakemesi Hukuku
ISBN: 9789750245169 2017 Ceza Hukuku Feridun Yenisey, Ayşe Nuhoğlu Seçkin Yayıncılık

Ceza Muhakemesi Hukuku isimli ders kitabının 5. baskısında, özellik OHAL düzenlemeleri ile değişen ceza muhakemesi mevzuatı dikkate alınarak ilgili bahiste değişiklik ve güncellemeler yapılmıştır. Bu basıda istinaf kanun yolunda yapılan değişiklikler, uzlaştırma kurumunda getirilen yenilikler ve Bilirkişilik Kanunu incelenmiştir.