Ceza Hukuku Genel Hükümler Temel Bilgiler
ISBN: 9786053005858 2018 6. Baskı Ceza Hukuku Fatih Birtek Adalet Yayınevi

Ceza Hukuku Genel Hükümler (Temel Bilgiler) isimli eserin 6. baskısını yapmaktan dolayı mutlu olduğumu öncelikle belirtmek isterim. Zira, bu eserin ilk baskısını yaparken altı baskı yapacağını hiç düşünmemiştim. Her yapılan baskının neredeyse aynı yıl içerisinde tükendiği nazara alındığında, eserin (özellikle lisans öğrencileri için) bir boşluğu doldurduğunu ve Türk Ceza Hukuku’na çok mütevazi de olsa bir katkı sağladığını ve özellikle lisans öğrencilerinin ceza hukukunu öğrenmesini yardımcı olduğunu düşünmekteyim. Esere ilgi göstererek yeni baskının yapılmasına vesile olan okuyucuya müteşekkirim. Her yeni baskıda, eseri biraz daha geliştirmeye ve okuyucuya daha yararlı hale getirmeye çalışıyorum. Bu yolla, okuyucunun esere gösterdiği ilgiyi akademik anlamda karşılıksız bırakmak istemiyorum. Her ne kadar diğer akademik çalışmalarım nedeniyle eserin güncellenmesi bakımından arzu ettiğim ölçüde vakit ayırma imkanı bulamasam da, her baskıda eserin akademik anlamda daha nitelikle hale gelmesine gayret ediyorum. Bu baskıda, özellikle, yaptırım hukukuna ilişkin bölümü biraz daha genişletmeyi ve uygulamadan örneklerle geliştirmeyi arzu etsem de, zaman darlığı nedeniyle arzu ettiğim genişletme ve değişikliği yapamadım. Bu baskıda, eserdeki her başlık yeniden ele alınmış hem bir kısım konular daha sade bir şekilde yazılmış hem de eserde ele alınan konulara ilişkin gerek öğretide gerekse uygulamada öne sürülen yeni görüşler -eserin mahiyeti nazara alınarak- ilgili yerlere işlenmiştir. Bazı konuların daha kolay anlaşılabilmesi için yargı kararlarından ilham alınarak yeni örnekler yazılmıştır. Daha önceki baskılarda da belirttiğim üzere, eserin mahiyetini ve işlevini göz önüne alarak, ayrıntılı teorik tartışmalara -zorunlu olmadıkça ve gerekmedikçe- girilmemiştir.