Callen: Obstetrik Ve Jinekolojide Ultrasonografi
ISBN: 9786055829360 2009 Tıp Peter W. Callen Çevirmen : Çeviri editörü: Nedim Çiçek, Perran Möröy Palme Yayınevi

Bu kitap yaklaşık olarak 26 yıl önce North America kliniklerinin radyoloji yayını olarak serüvenine başladı. Yaklaşık 400 sayfa kalınlığında olan o ilk kitap, şu anki 1200 sayfadan fazla içerige sahip olan kitaptaki görüntülerin yüksek rezolüsyonu ve kitabın bilgi içeriği ile kıyaslandığında son derece sönük kalmaktadır. Son baskının üzerinden yaklaşık 8 yıl geçti. Bana sıkça, bu kitabı güncelemekte neden bu denli uzunca beklediğim soruldu. Cevap son derece açıktı. Teknolojik gelişmeler ve obstetri ve jinekolojideki görüntüleme ile ilgili bilgi ve deneyimlerimizin yeni bir baskıyı gerektirecek düzeye kadar artmasını bekledim.Bu kitaptaki bölümlerin yaklaşık 3’te 2’si yeni yazarlar tarafından hazırlandı ve kalan bölümler ise ciddi anlamda degişikliğe uğradı. Önceki baskılara sadık kalarak, yazım stilleri otoriter ve açık olan ve konularında uzmanlaşmış olan yazarlarla çalıştım. Bu baskıyı titizlikle hazırlarken, kitaptaki bilgilerin aksi yöndeki bilgilere kıyasla mutlak doğruluğunu göstermeye çalışmadım. İnancım şudur ki; farklı görüşleri okumak ve bunları mukayase ederek kendi klinik pratiği açısından en uygun olanı seçmek son derece faydalıdır. Pek çok okuyucu kadın hastaların görüntüleme alanında sadece ultrasonografiyi içeren kayanaklardan ziyade daha kapsamlı ve diger görüntüleme tekniklerinide ihtiva eden kaynaklar istemektedirler. Bu nedenledir ki mevcut baskıda bilgisayarlı tomografi ve magnetik ezonans görüntüleme ile ilgili bölümlerin yanı sıra bir ilk olarak meme görüntülenmesinede yer verilmiştir.