Çalışanlar Arası İletişim
ISBN: 9786052470466 2018 Psikoloji Selver Yıldız Bağdoğan Dora Yayınevi

1) TEMEL İLETİŞİM BİLGİLERİ - İletişim Kavramı - İletişimin Önemi - İletişim Süreci ve İletişimin Unsurları - İletişim Modelleri - İletişimin Sınıflandırılması 2) ÇALIŞANLAR ARASI İLETİŞİM - Çalışanlar Arası İletişim - Çalışanlar Arası İletişim Süreci ve Unsurları - Çalışanlar Arası İletişimin Sınıflandırılması - Çalışanlar Arası Dedikodu ve Söylenti - Çalışanlar Arası Çatışma ve Çatışma Yönetimi - Dinleme – Etkin Dinleme - Çalışanlar Arası Empatik İletişim - Çalışanlar Arası İletişimde Müzakere (Görüşme) ve Arabuluculuk - Toplantı Yönetimi - Çalışma Yaşamında Duygusal Zeka - Çalışanlar Arası Sanal Kaytarma